Modele de contracte de vanzare-cumparare terenuri

Toate cheltuielile efectuate pentru autentificarea prezentului Contract, precum şi cele cu privire la înscrierea în Cartea Funciară a Cumpărătorului ca Nou proprietar vor fi suportate de către […]. Vanzatorul declara pe propria raspundere si garantiteaza la Data autentificarii prezentului contrat ca: Excepţie de la principiul de mai sus FAC minorii care nu au împlinit 14 Ani şi interzişii judecătoreşti Care, în General, sunt incapabili de a contracta în Baza Art. 43 alin. (1) Noul civil. Terenul aferent spaţiului Comercial va fi descris în contractul de vânzare-cumpărare cu ajutorul elementelor menţionate mai sus pentru terenuri. a) deţine dreptul de proprietate neîngrădit şi în mod Exclusiv asupra terenului, nu l-a vândut niciunei Alte persoane înainte de încheierea acestui contrat de vânzare-cumpărare şi, după semnarea lui, nu va mai încheia niciun Act juridique cu privire la Teren; Minorul cu vârsta între 14 şi 18 Ani poate încheia Personal un Contract de vânzare-cumpărare, Dar cu încuviinţarea prealabilă a părinţilor sau, după caz, a tutorelui şi cu autorizarea instanţei de tutelă (art. 41 alin. 2 Noul COD civil). Sancţienne nerespectării cerinţelor privind capacitatea de execiţiu a persoanei fizice este nulitatea relativă a contractului (art.

44 Noul COD civil) (1) Cumpărătorul are dreptul să desfiinţeze prezentul Contract de drept, fără punere în întârziere şi fără orice altă formalitate prealabilă, în cazul în Care una DIN declaraţiile şi garantiţiile menţionate la art. 4 sau la Alte puncte DIN prezentul contrat se dovedesc a fi sau a deveni neadevărate, inexacte sau incomplet. După finalizarea contractului de vânzare-cumpărare, dreptul de proprietate al noului proprietar va trebui întabulat în Cartea funciară. Prin excepţie, Părţile sau Legea pot amaña transferul dreptului de proprietate, la o dată stabilită, ulterioară încheierii contractului. În acest sens, Noul COD civil prevede la art. 1651 că obligaţiile vânzătorului (prevăzute în codul civil) se aplică, în mod corespunzător, obligaţiilor înstrăinătorului în cadrul oricărui Alt contrat ce are ca ca efect transmiterea unui drept “(1) Cumpărătorul dobândeşte dreptul de proprietate asupra terenului la momentul autentificării prezentului contrat.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.